Zoeken
  • Mikko Jaarsma

AFTREKPOSTEN VOOR ZPP'ERS: PAK JE BELASTINVOORDEEL!

Bijgewerkt: 17 nov 2020

Iedereen in Nederland moet belasting betalen. Zzp’ers ook. Je betaalt belastingen over jouw inkomen net als iedereen die in loondienst is. Toch zijn er een behoorlijk aantal fiscale voordelen voor ondernemers. Onderstaand zetten we de belangrijkste voor je op een rij.WANNEER ZIET DE BELASTINGDIENST JE ALS ONDERNEMER - ZZP'ER?

Voor zzp’ers gelden dezelfde aftrekposten zoals voor iedere eenmanszaak. De Belastingdienst ziet je als ondernemer als je aan allerlei voorwaarden voldoet. Loop je ondernemersrisico? Steek je veel tijd in jouw bedrijf? etc. Niet gewerkte uren in verband met zwangerschap tellen wel mee met een maximum van 16 weken.


WELKE KOSTEN ZIJN AFTREKBAAR? In principe zijn alle kosten die je maakt voor jouw onderneming aftrekbaar van de winst die je maakt. De Belastingdienst zal daar geen oordeel over geven, jij bepaalt welke kosten je wilt maken. Zolang dit zakelijke kosten zijn, zijn ze aftrekbaar. In uitzonderlijke gevallen kan de Belastingdienst anders oordelen.

Link: welke kosten zijn aftrekbaarAFSCHRIJVINGEN APPARATUUR EN BEDRIJFSMIDDELEN Als je apparatuur voor jouw bedrijf aanschaft zoals gereedschappen, computers, bedrijfsauto of meubilair, dan kan je hierop de waardevermindering afschrijven. Dit kan je op jouw winst-en-verliesrekening opvoeren, waardoor je minder belasting betaalt. Er zijn diverse methoden om bedrijfsmiddelen af te schrijven, met name voor starters zijn extra mogelijkheden.

Link: zzp’er en afschrijving voor belastingenZELFSTANDIGENAFTREK, OOK VOOR ZZP’ERS Zelfstandigenaftrek is eigenlijk een beloning voor het risico dat je loopt als ondernemer. Het bedrag van de vrijstelling is sinds 1 januari 2012 niet meer afhankelijk van de gemaakte winst. De zelfstandigenaftrek is van toepassing als je 1225 uur of meer aan jouw bedrijf besteedt. Link: zelfstandigenaftrek voor zzp’ersMKB-WINSTVRIJSTELLING - 14 % De MKB-winstvrijstelling is een aftrekpost op jouw winst en is bedoeld als stimuleringsmiddel voor kleine ondernemers. In de MKB-winstvrijstelling is het urencriterium met ingang van 2010 vervallen zodat ook deeltijdondernemers er gebruik van kunnen maken. Link: MKB-winstvrijstellingSTARTERSAFTREK ONDERNEMERS EN ZZP Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld voor ondernemers die in dat belastingjaar gestart zijn. De extra aftrek bedraagt € 2.123. Je hebt recht op startersaftrek indien je ook recht hebt op zelfstandigenaftrek en de afgelopen 5 jaar niet meer dan twee keer startersaftrek hebt toegepast, of indien je in de afgelopen 5 jaar geen onderneming hebt gehad.


INVESTERINGSAFTREK ONDERNEMERS EN ZZP Als je een bedrag tussen €2.401 en €323.544 investeert in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming, dan kan je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin je investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Link: overzicht investeringsaftrekFISCALE OUDEDAGS RESERVE FOR Van jouw behaalde winst mag je een jaarlijks bepaald bedrag opzij zetten dat je kan gebruiken als oudedagsvoorziening. Over dit bedrag dat je opzij zet hoef je geen belasting te betalen. Voor alle duidelijkheid, de belasting over dit bedrag wordt later alsnog aan jou berekend. Het is dus geen vrijstelling in de zin van aftrekpost, het is uitstel van belasting. Link: uitleg Fiscale Oudedags ReserveBron: ZZP-Nederland

Recente blogposts

Alles weergeven